Sirkulærøkonomi
Sirkulærøkonomi

Samfunnsansvar

Veien mot en sirkulær økonomi

Miljø, samfunnsansvar og bærekraftig utvikling er allerede godt etablerte begreper, og nå vil ambisjonen og forventningen om en sirkulær økonomi ta sin rettmessige plass i samfunnet. 

Alle monner drar og mange bekker små danner stor å heter det i de gamle ordtakene. Det stemmer. En sirkulær økonomi går ut på å beholde og bruke ressurser lengst mulig i det økonomiske kretsløpet. Det er helt avgjørende for miljøet, naturen og klimaet at vi begynner å tenke sirkulært i alle ledd. Produkter skal vare lenge, repareres, oppgraderes, brukes om igjen eller gjenvinnes til bruk i nye materialer.

Som en av Norges ledende leverandører av utstyr til det profesjonelle storkjøkken, har vi et ansvar for å bidra der vi kan, og har nå begynt veien mot å bli sirkulære. Som grossist blir vårt hovedbidrag å velge produsenter som produserer miljøvennlig, bærekraftig og har en sirkulær tilnærming til egen produksjon. Videre sørger vi for en så miljøvennlig logistikk som mulig. Ett område utmerker seg, og det er selve produktets livløp. Særlig elektriske artikler kan ha forkortet levetid grunnet enten feilbruk eller minimalt med vedlikehold. Ved å behandle produktene riktig vil de ha lengre levetid. Culina har avtale med Renas og er medlem i Grønt Punkt Norge og er også ISO sertifisert i både kvalitet og miljø.

Avafallshåndtering er ditt ansvar

Søppel på avveie er et av de største miljøproblemene vi har i dag. Derfor er det viktig å ha en "alle monner drar" - tankegang. Alt avfall skal sorteres, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan alt skal sorteres.
Lær mer her!