Avfallssortering er viktig, og noe alle kan bidra med ved enkle grep.
Avfallssortering er viktig, og noe alle kan bidra med ved enkle grep.

Rengjøring

Avfallshåndtering er ditt ansvar

Søppel på avveie er et av de største miljøproblemene vi har i dag, derfor er det viktig å ha en «alle monner drar» - tankegang. Alt avfall skal sorteres, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan alt skal sorteres.

Sorter alt alltid

Det finnes en guide på sortere.no/bedrift, som kan være nyttig å lese. Er det fare for at avfallet ditt kommer på avveie er det mest miljøvennlig dersom avfallet er av biologisk nedbrytbart materiale og inngår i naturens kretsløp. Palmeblader og sukkerrørsfiber er eksempler på slikt avfall.


Engangs av palmeblad
Hos Culina finner du nå utvalgte engangsartikler av palmeblader på lager, se de forskjellige delene her

VIS

Gjør det enkelt

Dersom du har godt merkede avfallsstasjoner med godt merkede avfallsbeholdere vil det bli lettere for gjester og brukere å sortere avfallet. Dersom du har sorteringsbeholdere uten god nok merking vil man kaste ting i feil beholder, og intensjonen forblir bare en intensjon. 


Fire tips som gjør det lettere å sortere avfall

  1. Ha store nok avfallsbeholdere.
  2. Ha tydelig merking av hvor avfallsbeholdere finnes.
  3. Merk tydelig hva slags avfall som skal i hvilken beholder. Tenk over hvor blikket til den som skal kaste noe faller. Er man på lang avstand og ingenting står foran er det naturlig å ha merking på siden av beholderen. Men ofte ser man beholderen ovenfra, så kanskje merking på toppen kan være lurt.
  4. Tenk på dem som tømmer. Dersom du har en beholder det er lett å tømme vil den oftere bli tømt.
Bruk egen avfallsbeholder til matavfall
Bruk en egen beholder til matavfall for å få en oversikt over matsvinnet. Finn en modell som passer ditt sted!

VIS