Vi gjenbruker papp som fyllmasse
Vi gjenbruker papp som fyllmasse

Samfunnsansvar

Et skritt nærmere plastfri produksjon

Våre ambisjoner om å stadig påvirke vårt eget miljøavtrykk i positiv retning vokser, og parallelt med vekst i ambisjoner er det reduksjon i forbruk av plast. 

Som en grossist som selger knuselige varer er det naturligvis mål om å pakke varene så godt at de tåler transporten uten å kunse. I mange år har vi vært flittige brukere av bobleplast til dette formålet, og vi har i stor grad lykkes i å levere hele glass, tallerkener og fat til våre sluttkunder. Et og annet glipptak har skjedd, men jevnt over har bobleplasten vært vår venn og trygge samarbeidspartner.

Men med tanke på hvordan plasten påvirker miljøet og at vi alle må bidra i en felles dugnad for å redusere unødig bruk av plast har vi nå faset ut bobleplasten, og gått over til å gjenbruke papp som fyllmasse. Dette innebærer at nesten 80 000 årlige forsendelser ikke lenger inneholder bobleplast.

© PACMASTER omdanner papp til fyllmasse

Det gjør vi med en enkel strimle-maskin, der vi kan strimle opp pappesker som har tjent sitt formål som eske ferdig. Eksempelvis ytteremballasje, eller esker som har fått skader som gjør at de ikke lengre egner seg til å pakke i. På den måten blir vi noe i nærheten av sirkulære når det gjelder emballering ut fra eget lager. Vi gjør det også enklere for våre kunder når de på sin hånd skal kaste emballasjen våre produkter kom i. Hele pakken kan nå kastes som papp/papir, og man trenger ikke å sortere ut plasten. 

Lær mer om vår vei til å bli sirkulære her