Diverse utstyr til kildesortering, som traller, bøtter og merker finnes i sortimentet til Culina
Diverse utstyr til kildesortering, som traller, bøtter og merker finnes i sortimentet til Culina

Nyheter

Viktig med kildesortering

Bærekraft og miljø var to av de store buzz-ordene i 2018, og med rette. Og den trenden fortsetter for fullt i 2019 og årene som kommer. Bevisstheten rundt egen påvirkning av miljøet både lokalt og globalt er voksende, etter at man har sett gufulle bilder av dyr fulle av plast, opplevd tidenes varmeste sommer, ekstremtørke, ekstremregn og så videre. Vi påvirker moder jord. Så er spørsmålet, hvordan kan man gjøre den påvirkningen så lite skadelig som mulig?

På landsbasis har de fleste kommunene nå organisert kildesortering for privat husholdning, for bedrifter er det mer opp til hver og en hvordan man løser kravet om håndtering av næringsavfall. Det går an å kjøpe tjenesten helt, delvis eller ordne alt selv. Uansett hvordan avfallet til syvende og sist kommer til rette instans, mener vi det er viktig med gode internrutiner rundt kildesortering. Enten man er på arbeid eller hjemme bør man ha kildesorteringsbeholdere, og man bør bruke de riktig. 


Hvorfor skal vi sortere matavfall?

I vår bransje er det stort fokus på matsvinn, og det er uttalte mål fra store aktører som IKEA, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels å redusere matsvinnet med 20% innen 2020 (ref. Matvett.no). Å ha gode ordninger for å kaste matavfallet i egen beholder er helt essensielt for å få målt hvor mye matsvinn man faktisk har. Enten det er bak på kjøkkenet, på kontoret, i kantina eller på bufféen. Da må man ha både informasjon om formålet, om hvor man kaster og matavfallsbeholderen må være tilgjengelig der det kastes mat. Det høye matsvinnet vi har i dag er både uøkonomisk, uetisk og  forurensende. For å nå målene om avfallsreduksjon må man kartlegge hvor stort avfallet er idag, og drive kontinuerlig måling. Dette krever riktig utstyr, både avfallsbeholdere, poser, vekter og annet. Det har en stor verdi ut til sluttkunden å kunne både fortelle og vise til egen reduksjon i matsvinnet. Hvis man i parallelt har fokus på opplæring i bruk av råvarer, kan man komme langt på kort tid. For eksempel så er Nortura sitt konsept "Stykkevis og delt" verdt å ta en nærmere kikk på.  

Mindre tallerken gir mindre matsvinn

Med en litt mindre spiseflate vil matsvinnet reduseres naturlig. Man får ikke forsynt seg for mye. En mindre tallerken trenger absolutt ikke være mindre lekker - se bare på Figgjo sin serie Grad her. 

VIS

Husk å sortere aluminium!

I følge naturvernforbundet står aluminiumsproduksjon av ren malm alene for 1% av verdens klimagassutslipp. Gjenvunnet aluminium bruker 5% av energien som går med til nyproduksjon (ref. Hydro). Det betyr at man kan lage 20 resirkulerte aluminiumsbokser med samme energibruk som 1 ny. Aluminium har også den fordelen at det kan gjenvinnes nesten uendelig mange ganger uten å tape seg i kvalitet. I storhusholdning brukes mye folier og former, ha en sorteringsbeholder for disse og lever det til gjenvinning, så bidrar du mer enn du tror!

Engangs av palmeblad
Hos Culina finner du nå utvalgte engangsartikler av palmeblader på lager, se de forskjellige delene her

VIS