Norges kokkelandslag 2018
Norges kokkelandslag 2018

Nyheter

Culina er stolt sponsor og samarbeidspartner med Norges kokkemesteres landsforening og Norges kokkelandslag

Fra 01.01.2018 inngikk Culina sponsoravtale med Norges kokkemesteres landsforening, og er offisielt stolt samarbeidspartner med Norges kokkelandslag.

Rekruttering til bransjen

NKL jobber aktivt med rekruttering til bransjen. Det er en svært viktig jobb med tanke på mangelen av faglærte kokker i Norge. En titt i nyhetsarkiver viser artikler mange år bakover i tid, som skriker om kokkemangelen i Norge. Senest i mai 2017 skriver NRK om kokkemangelen, og Kristin Krohn Devold, adm. dir i NHO Reiseliv, oppfordrer unge til å utdanne seg til kokk. Matopplevelser og turisme går hånd i hånd, og med et reiseliv i vekst er det viktig for næringen å ha faglærte kokker som kan gi turistene matopplevelser de forteller om hjemme. 

Mer enn reiseliv og turisme

Men kokkemangelen berører langt flere områder enn reiseliv og turisme. Med et større fokus på måltider og mat i alle livets faser, vil behovet for kokker bare øke i skoler, barnehager og på institusjoner. Vi står foran (eller i) en eldrebølge, der de eldre er resurssterke og har et annet syn på mat enn man hadde for bare få år siden. I Bergen kommune har de pålagt alle SFO å ha ett smøremåltid pr dag. Det jobbes aktivt med å få på plass mattilbud i barnehager og på barneskoler. Kantina på jobben har fått en viktigere plass, og det er ingen tegn til at den trenden skal snu. At alle disse arenaene vil ha behov for faglært kompetanse er hevet over enhver tvil. 

Inspirert av de beste

Ved å ha kokkelandslag man kan se opp til og la seg inspirere av, vil man naturlig få rekrutert inn nytt blod. Rekruttering til langrenn og alpint har eksplodert de siste årene, og det er utvilsomt et resultat av sterke prestasjoner fra store personligheter som Petter Northug og Aksel Lund Svindal. Å få løftet frem de flinkeste kokkene i Norge er derfor svært viktig, både for å vise verden at vi kan lage mat i Norge, og for å trigge neste generasjon til å velge kokkefaget. Å få samarbeide med landslagene vil  gi inspirasjon internt, og vi tror også at Culina kan bidra med nyttig kunnskap til NKL.