Når man spiser med øynene kan det være vanskelig å begrense seg - mindre tallerken på bufféen kan bidra til å redusere matsvinn
Når man spiser med øynene kan det være vanskelig å begrense seg - mindre tallerken på bufféen kan bidra til å redusere matsvinn

Kutt matsvinn!

I følge Norges forskningsråd kastes nær 400 000 tonn spiselig mat (kilde: Norges forskningsråd) rett i søpla hvert år i privat husholdning. Oversikt over matsvinn fra hotell, restaurant og institusjon har de ikke, men at det er store tall er sikkert. Hvorfor skal du kaste mindre, og hvordan kan du få det til?

Miljø og økonomi

Ca to tredeler av all mat som kastes i storuhusholdningsbransjen kunne vært spist. Når man kaster mat betyr det at CO2 utslipp under produksjonen har vært til ingen nytte. Et utslipp som tilsvarer verdens samlede transportsektor.  (Kilde: Nordic Choice Hotels) I tillegg kommer transport og behandling av avfallet. 
Å kaste noe innebærer også et økonomisk hensyn. Du har betalt noe for å kjøpe det. Hva tjener du på det om det går i søpla? Scandic Hotels har regnet ut en besparelse på 200 000kr pr år på ett hotell (Scandic Fornebu), (kilde: Dagens Næringsliv)
 

Hvordan kaste mindre?

Før du kan kaste mindre må du avdekke hvor mye du kaster i dag. En kjøkkenvekt og en egen avfallsbeholder til mat er et fint sted å starte. Men ikke glem å lage tydelige og gjennomførbare rutiner for de som skal gjøre jobben! Veiing av matavfallet må så skje i en gitt tidsperiode, slik at resultatet blir så representativt som mulig. 

Bruk egen avfallsbeholder til matavfall

Bruk en egen beholder til matavfall for å få en oversikt over matsvinnet. Finn en modell som passer ditt sted!

Vis

Vei maten i kampen mot matsvinn!

For å få oversikt over matsvinnet i din bedrift må du veie avfallet. Finn en vekt som passer til ditt sted. Her er våre lagerførte vekter, om du ikke finner det du leter etter, kontakt oss!

Vis

Hva blir kastet?

Neste steg vil være å se på hva som går i søpla, hvis det er gjengangere kan det være verdt å se på menyen, og vurdere hva som kan gjøres annerledes. Er porsjonen for stor i utgangspunktet, eller er det feil sammensatte råvarer? Er det for vanskelige råvarer slik at kokkene kaster mye av det - er det stor andel "ukurante deler" som kunne vært brukt dersom man fikk nye oppskrifter, nytt utstyr eller simpelthen litt ny inspirasjon? Nortura Proff har for eksempel hatt fokus på dette de siste årene, med sitt "Stykkevis og delt" konsept. 

Informasjon + mindre tallerken = mindre matsvinn!

Når dere har laget dere en oversikt over eget matsvinn er neste steg å sette inn tiltak som reduserer svinnet. Nordic Choice Hotels var tidlig ute med å teste enkle tiltak i kampen for å redusere matsvinn.  I 2012 gjennomførte hotellgruppen en studie der 52 hoteller deltok fordelt på tre grupper. Redusert tallerkenstørrelse, informasjonsplakater på buffeen og en kontrollgruppe. Alle hotellene veide og rapporterte matavfall daglig. Studien viste at hotellene som reduserte tallerkenstørrelsen reduserte matsvinnet med 19,5%, og hotellene som hadde informasjonsplakater reduserte matsvinnet med 20,5%. Studien sier ingenting om hvorvidt effekten av dette oppretholdes over tid. Man kan likevel konkludere med at man ved svært enkle tiltak kan redusere matsvinnet sitt betydelig. 

Bytt til mindre tallerken

Har du frokost og lunsj tallerkener som er 24 cm i diameter? Bytter du til 21cm kan du redusere matsvinnet ditt med 20%. Se alle våre tallerkener her, og finn den som passer til ditt sted.

Vis


Felles prosjekt

Å redusere matsvinn er et felles samfunnsprosjek, og noe vi ser at flere og flere blir opptatt av. Tilbake i 2014 annonserte regjeringen.no at de hadde hatt møte med matbransjens organisasjoner og Miljødirektoratet om tiltak for reduksjon av matsvinn, men allerede i 2011 og 2012 startet Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels egne prosjekter for å redusere matsvinn. Den 04.januar i år ble prosjektet "Kutt matsvinn 2020" sparket igang - et banebrytende samarbeid mellom store aktører i bransjen som Scandic, Nordic Choice, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, ASKO, Unilever, Norgesgruppen og Matvett. Målet er at deltakerne skal redusere sitt matsvinn med 20% innen 2020, og bidra på veien til å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinn på verdensbasis. (Kilde: Norgesgruppen)  Alle i bransjen inviteres med på dugnaden! På godt.no idag meldes det om en annen gigant som også har sett alvoret og kastet seg med; Ikea, som melder at de vil halvere sitt matavfall innen 2020. Det er ingen grunn til at ikke alle steder som serverer mat skal ha fokus på å redusere eget matsvinn, så ikke vent til imorgen, begynn idag! Lykke til!Informasjon for å redusere matsvinn

Sett opp informasjon til gjestene om matsvinn. Se vårt utvalg av tavler og stativer her. 

Vis