Karoline Bakka Hjertø jobber for Etisk Handel
Karoline Bakka Hjertø jobber for Etisk Handel

Derfor er etisk handel viktig

Når stadig mer av det vi kjøper kommer fra lavkostland, blir det ekstra viktig å passe på hva slags arbeidsforhold varene er produsert under. Etisk handel er viktigere enn noensinne.

Vi har alle lest rapporter om umenneskelige forhold i tekstilindustrien. Mest kjent er Rana Plaza-kollapsen i 2013, der en hel fabrikkbygning i Bangladesh raste sammen og hele 1138 mennesker mistet livet, ifølge NRK.

Andre rapporter har fortalt om arbeidsforhold som minner om slaveri.

Selvom fokus stort sett har vært på klesindustrien, blir også andre varer for en stor del produsert i de samme lavkostlandene. Derfor bør du som kunde, bedriftseier eller forbruker være like opptatt av etisk handel uansett hva du kjøper. 

Hva vet du egentlig om hvordan tekoppene dine er produsert? Eller kjelene, tallerkenene, bestikket eller saltbøssene?

Dette er etisk handel

-Etisk handel dreier seg ikke om norsk moral eller norske standarder, men om respekt for grunnleggende rettigheter, sier Karoline Bakka Hjertø, seniorrådgiver i Initiativ for Etisk Handel (IEH). IEH ble stiftet i 2000 og drives av næringslivet sammen med organisasjoner og offentlig sektor.

Bakgrunnen for initiativet var en erkjennelse om at handel er en viktig forutsetning for utvikling, men at dette avhenger av at handelen skjer på en skikkelig måte som sikrer anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden. Organisasjonens rettningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner. Der hvor landets lover og reguleringer dekker samme tema som disse konvensjonene skal den høyeste standarden gjelde. 

- Det burde være en selvfølge at alle selskap ser på disse rettighetene som en selvfølge. Men slik er det dessverre ikke. Det er store utfordringer knyttet til menneskerettigheter, sier hun. 

Umulig å garantere 100%

Bakka Hjertø sier at det er umulig å forsikre seg om at alt man gjør, er produsert helt etter IEHs retningslinjer. Faktisk mener hun at en slik forsikring fra et norsk selskap bør få alarmklokkene til å ringe. 

- Hvis noen påstår at de kan garantere at ingen retningslinjer brytes betyr det at de ikke vet hva de snakker om, sier hun. 

Likevel mener hun at norske kunder kan og bør bli mer bevisste rundt etisk handel, og i den forbindelse har hun ett praktisk råd: 

-Et godt spørsmål når du skal kjøpe noe, vil være om bedriften vet noe om hvordan varen er produsert. 

Etisk handel i storkjøkkenbransjen

Også i storkjøkkenbransjen er etisk handel en utfordring, blant annet fordi en stor del av produksjonen skjer i lavkostland. Likevel - eller snarere kanskje nettopp derfor-  oppfordrer prosjektleder Irene Gulbransen i Culina til å stille etiske krav

Gulbransen har gjennom flere år jobbet for at det offentlige skal stille etiske krav i sine innkjøp, og bidro til at Anskaffelsesloven eller Lov om offentlige anskaffelser, fra nyttår fikk en egen praragraf om miljø- og menneskerettighetshensyn

I fjor ga initiativ for Etisk handel henne prisen Årets etiske ildsjel for dette arbeidet. 

- I storkjøkkenbransjen selger vi flere varer produsert i lavkostland. Da er aktsomhetsvurderinger og kunnskap om arbeidsforhold på fabrikkene en selvfølgelig del av kvalitetskontrollen, sier Gulbransen. 

Derfor vurderer alltid Culina arbeidsforholdene på fabrikkene de velger å handle fra. Vurderinger og oppfølging gjøres både ved fabrikkbesøk, fabrikkens egenvurdering og revisjoner utført av tredjepart.

-Culina har jobbet systematisk med etisk handel veldig lenge, så det er ikke uten grunn at nettopp Irene ble årets etiske ildsjel 2016, sier Karoline Bakka Hjertø.